Onderwijs op Maat

Werken aan verschillende facetten

Binnen het Leonardo-onderwijs proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte van de hoogbegaafde leerling. Daarvoor kijken we naar het levenshoudingsmodel. Vaak zien we dat de leerlingen in eerste instantie inhoud op maat horen te krijgen. Om inhoud op maat te krijgen hebben de kinderen hun praktische vaardigheden nodig. Hierbij werken we aan de executieve vaardigheden. Ook vinden we het belangrijk om met de kinderen te werken aan metacognitieve vaardigheden en levenshouding. Hieronder leest u in een notendop een aantal elementen uit ons Leonardo-onderwijs.

Compacten en Verrijken

We compacten onze basisstof, zodat er ruimte is om te verrijken op verschillende gebieden. Zo verbreden we door middel van  projecten als: schaken, programmeren en filosoferen. Ook brengen we extra verdieping aan in het ons basisaanbod.

Ook werken de kinderen binnen hun weektaak aan Leonardotijd. Dit zijn verrijkende opdrachten die op maat worden opgesteld, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met hogere orde denkvaardigheden.

De aangeboden uitdaging  op onze school is  mogelijk doordat we een rijke leeromgeving creëren.  We beschikken over uitdagende literatuur & materialen en hebben een ruim ICT aanbod.

Projecten

Met de manier waarop we vorm geven aan ons onderwijs, streven we ernaar zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven. Dit lukt al in veel gevallen. Met updateProjecten hopen we nog beter aan te sluiten bij verschillende behoeften en capaciteiten van kinderen. Niet méér van hetzelfde, maar meer van het onbekende! Deze projecten worden gegeven door ouders en andere specialisten/betrokkenen. Een klein groepje leerlingen krijgt zo les over bijvoorbeeld ondernemen, creatief schrijven, maritiem of geneeskunde. Ook kun je vaardigheden ontwikkelen door een wekelijks bezoek aan de Dierenweide of een Zorginstelling in de buurt.

Executieve functies

Executieve functies zijn nodig om planmatig en doelgericht gedrag te kunnen ontwikkelen. Denk hierbij onder andere aan planning, organisatie, emotieregulatie en volgehouden aandacht. Middels psycho-educatie, werkvormen en spellen leren we de kinderen hier bewust van te worden en te laten ervaren welke functies je wanneer nodig hebt. Dit is in ons hele onderwijs verweven.

Samen met de leerlingen bekijken we welke executieve functies extra aandacht nodig hebben om verder te kunnen ontwikkelen. Dit is onder andere terug te zien in het rapportfolio.

Wereldoriëntatie

Met wereldoriëntatie werken we schoolbreed aan een thema vanuit de methode Samen op Aarde (da Vinci). Gedurende 8 weken worden er lessen gegeven rond dit thema, die gekoppeld zijn aan de Tule doelen. Binnen de lessen wordt er gewerkt aan een onderzoekende- en verdiepende houding.  Ook worden de topografietoetsen gekoppeld aan het thema dat wordt gegeven.

Naast de lessen werken de kinderen aan het maken van themawerkstukken. Dit zijn werkstukken die worden gekoppeld aan verwondervragen die tijdens de lessen worden geformuleerd door de kinderen. De themawerkstukken worden aan het einde van een thema gepresenteerd en opgenomen in het rapportfolio.

Rapportfolio

Voor ons is het belangrijk om feedback te geven over het proces, de inzet van leerlingen en de strategie die ze hanteren. Om hier inzicht in te krijgen en de leerlingen goed te kunnen volgen, maken we gebruik van het rapportfolio. De naam zegt het al: Rapportfolio is een combinatie van een digitaal rapport en een portfolio. Hierin houden kinderen hun eigen proces bij, sturen ze bewijsstukken in van opgedane vaardigheden en stellen hier hun leerdoelen bij. Dit alles in een overzichtelijke  en persoonlijk omgeving.