Vriendenstichting

Participatie van ouders

Om het Leonardo onderwijs in Harderwijk optimaal te laten functioneren is ouderparticipatie een belangrijk onderdeel. Korte lijnen, gebruik maken van elkaars kennis en inzet kan hiermee tot verdere bloei van het onderwijs zorgen. Juist door de participatie van ouders kunnen de leerkrachten nog meer uit het onderwijsconcept halen.

Om die reden richt de Stichting Vrienden van Leonardo Harderwijk op de samenwerking tussen ouders en school. De stichting organiseert activiteiten, gericht op kennis van HB en op kennismaking en ontmoeting. Elk jaar probeert de stichting een interessant programma in elkaar te zetten.

Evenementen

Beursvloer

  • 6 september 2023

HB-Cafe
Inspiratie avonden voor ouders en betrokkenen. 

  • 20/11/2023: Hanneke van Dasler (Snelcursus HB)
  • 16/01/2024: Mieke Brons (Hooggevoeligheid)
  • 17/04/2024: Sabine Robertson (Motivatie en veerkracht)
  • 13/06/2024: Tessa Offermans-Reijngoud & Claartje Mens (Moeilijk gedrag)

HB-Koffiemoment
Gespreksochtenden met ouders over verschillende onderwerpen omtrent HB.

  • 10/10/2023: Linda Lindeboom. (IQ testen)
  • 14/02/2024: Jan-Willem van Vulpen  (Onderpresteren)

Bestuur

Voorzitter
Anita Sijm

Secretaris
Marielle Prinsen

Penningmeester
Marc van Rijssen

Algemeen bestuurslid
Remke Muis
Hans Peter Pontier

Documenten

Beloningsbeleid
Voor het beloningsbeleid van het bestuur, directie en personeelsleden verwijzen wij naar de statuten.

Beleidsplan t.b.v. ANBI
De gegevens en het beleid m.b.t de ANBI vindt u hier.

Bijdrage leveren?

Bent u enthousiast over het Leonardo onderwijs dat wij samen maken en wilt u hieraan een bijdrage leveren? Heeft u ideeën? Wilt u zelf meewerken aan activiteiten? Neem hiervoor contact op via een van de bestuursleden of mail naar stichting@leonardoharderwijk.nl