De ouderraad

Het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten

De ouderraad helpt de leerkrachten van Het Baken bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten school. Denk aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de cito-lunch, de paasviering en paasmaaltijd, het korfbaltoernooi en de avondvierdaagse. De ouderraad ondersteunt ook bij activiteiten die de leerkrachten zelf organiseren, zoals de schoolreisjes. Voor het organiseren van al deze activiteiten zijn binnen de ouderraad commissies actief. Deze commissies organiseren een bepaalde activiteit en bereiden deze ook voor. Het kan voorkomen dat de ouderraad een beroep doet op u om wat meer hulp te hebben bij bepaalde activiteiten.

Gekozen door ouders

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De leden moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk kunnen respecteren.
Eens in de zes weken vergadert de ouderraad op school.

De ouderraad van 2020-2021 bestaat uit: Ellen Willemsen (voorzitter), Gerard Gerlofsma (penningmeester), Judith Cranenburgh, Nazli van Ee, Ireen Kuipers, Nettie Holdermans, Sharmilla de Vos, Annabeth Bleijenberg. Namens het team schuiven juf Willemijn Martin en juf Marieke Cornelissen aan.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken