Overblijfregeling

Kinderen vinden het heerlijk

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Lunchkidz. Manon ten Hove is de coördinator en regelt alles rondom het overblijven bij ons op school.

Om de tussenschoolse opvang mogelijk te maken, vraagt de school een jaarlijkse bijdrage. Het overgrote gedeelte zal worden bekostigd door de school

Voor overige informatie verwijzen we u naar www.lunchkidz.nl

Contactpersoon: Manon ten Hove
leonardo@lunchkidz.nl