Zou het Leonardo-onderwijs iets kunnen zijn voor uw zoon of dochter? Of denkt u dat een leerling mogelijk beter tot zijn recht komt bij deze vorm van onderwijs speciaal gericht op hoogbegaafde kinderen? Lees hier meer over hoe de aannameprocedure verloopt.

Stap 1:
Intelligentietest

Hoewel het IQ niet allesbepalend is, is het een belangrijk vertrekpunt voor het bepalen of het Leonardo-onderwijs al dan niet geschikt is voor een kind.

Stap 2:
Oriënterend gesprek

Als het belangstellingsformulier is ontvangen, neemt de coördinator Leonardo-onderwijs contact op met de ouders voor een afspraak.

Stap 3:
Toelatingscommissie

De toelatingscommissie kijkt naast de formele resultaten, ook naar werkhouding, creativiteit en groeipotentieel.

Stap 4:
Inschrijven

Wanneer zowel ouders en de toelatingscommissie besluiten dat het Leonardo-onderwijs passend en gewenst is voor het kind volgt de administratieve afhandeling.

Intelligentietest

Onderzoek naar het IQ kunt u laten uitvoeren door daartoe gespecialiseerde instituten. Enkel de WISC-V of de WPSSI-IV zijn voor ons raadgevend. Andere testen geven een onvoldoende beeld van het kind en vormen dus geen basis voor een onderzoek naar de plaatsbaarheid van uw kind.

Heeft u nog geen onderzoek laten uitvoeren, maar wel sterke vermoedens dat uw kind hoogbegaafd is? Ook dan kunt u uw interesse voor het Leonardo-onderwijs kenbaar maken via het onderstaande belangstellingsformulier.

Oriënterend gesprek

Wanneer het belangstellingsformulier is ontvangen, komt uw kind op onze belangstellingslijst te staan en neemt de coördinator van de aannameprocedure contact op met de ouders. Voorafgaand aan een gesprek sturen de ouders de resultaten van het IQ-onderzoek toe.

Het oriënterend gesprek is bedoeld om wederzijds een goede indruk van elkaar te krijgen. Na dit gesprek wint de coördinator – uiteraard met medeweten van de ouders – informatie in bij de huidige school van het kind.

Toelatingscommissie

Alle ingewonnen informatie gaat naar de toelatingscommissie, bestaande uit de directeur Leonardo, de intern begeleider en zorgcoördinator. De commissie kijkt naast de formele resultaten, ook naar werkhouding, creativiteit en groeipotentieel. Verder wordt bekeken of en hoe de leerling in de huidige groepssamenstelling past. Vaak heeft het kind al het nodige meegemaakt voordat het Leonardo-onderwijs als mogelijkheid voorbijkomt. Dit maakt een zorgvuldige toelatingsprocedure van groot belang. Het is immers belangrijk dat het Leonardo-onderwijs echt bij uw kind past. Bij twijfel of het onderwijs voldoende passend is wordt, in overleg met de ouders en school, de leerling op de huidige school door ons geobserveerd.

Inschrijven

Wanneer ouders en de toelatingscommissie besluiten dat het Leonardo-onderwijs passend en gewenst is voor het kind, volgt de administratieve afhandeling. De ouders vullen een inschrijfformulier in en leveren deze in bij de directie van het Leonardo. Tenslotte ontvangen de ouders van school een bevestiging dat het kind op het Leonardo staat ingeschreven.

Instromen in het Leonardo-onderwijs kan in principe (en uitgaande van voldoende plek in de groepen) na iedere schoolvakantie.

Houd er rekening mee dat de toelatingsprocedure meerdere weken beslaat. Het uitvoeren en uitwerken van een IQ-onderzoek alleen al is een uiterst zorgvuldige taak die meerdere weken in beslag neemt. Overweegt u plaatsing op het Leonardo-onderwijs na de zomervakantie, wacht dan niet tot mei. De ervaring leert dat onderzoeksinstituten tegen die tijd erg druk zijn en ook onze toelatingscommissie kan de toegenomen vraag op het laatste moment soms niet meer verwerken.

Belangstellingsformulier