Documenten

Jaarplanning 2023-2024

Download

Schoolgids 2023-2024

Download

Reflectieverslag 2022/2023

Download

Medezeggenschapsraad 2023/2024

Download

Formulieren

Verlofaanvraag formulier

Download

Verlof vakantieverklaring werkgever

Download

Aanmeldingsformulier Leonardo Harderwijk

Alleen invullen indien aanmeldingsprocedure is doorlopen.

Download

Toestemmingsformulier Leonardo (privacyregelement)

Download

Overig

Schoolondersteuningsprofiel

Download

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Download

Ontruimingsplan

Download